Tips och svar från NE-teamet

Karin från NE
Skrivet av Karin från NE

Skapa ett provtillfälle

Här läser du om hur du kan skapa ett provtillfälle och tilldela dina elever


Välj ett prov

Klicka på ditt ämne och välj ett prov. I exemplet nedan har vi valt provet Evolution i ämneskategorin Biologi.

För att skapa ett provtillfälle ska du klicka på Skapa provtillfälle.

Skapa provtillfälle

Du kommer nu till en vy där du skapar ditt provtillfälle i två steg. Vi börjar med Steg 1: Beskrivning och Tilldelning.

Du kan välja att behålla provets titel eller döp om det.

Därefter anger du vilken eller vilka grupper som ska få tillgång till provet. Det gör du genom att välja i rullgardinsmenyn. Hittar du inte dina grupper där eller om någon grupp saknas så klicka på länken under rullgardinsmenyn. Då kommer du till Mina grupper där du kan hämta grupperna. Läs mer om hur du hämtar elevgrupper här! Det är en förutsättning att du har hämtat gruppen först, innan du kan ge gruppen tillgång till ett prov.

Ge ditt prov en egen beskrivning, om du önskar, eller behåll beskrivningen som den är.

Ange sedan datum och tid för provet samt hur lång tid eleverna ska få på sig att genomföra det. Ett tips är att inte sätta starttiden exakt samtidigt som lektionen startar, då det kan ta ett par minuter att komma i ordning.

När du fyllt i alla fälten så klickar du på Nästa steg och kommer då till Steg 2 som heter Säkerhet och Bedömning.

Första rubriken handlar om Nedlåsning av elevernas datorer. Ett prov kan använda sig av ett så kallat “säkert läge”. Detta används med hjälp av programvaran Safe Exam Browser i syfte att förhindra fusk. Safe Exam Browser (SEB) låser elevernas datorer till att bara visa provet och inga andra hjälpmedel, hemsidor eller program. Besök gärna Safe Exam Browsers hemsida för att läsa mer! Får ni problem med SEB så ska ni vända er till er egen skolas IT-personal för att få hjälp.

SEB stöds dessvärre inte av Chromebooks.

Du kan välja att låsa elevernas datorer med SEB eller att låta provet vara öppet.

Under rubriken Uppgiftsnära kunskapsmål kan du välja att lägga till detta vid rättningen av provets fritextfrågor. De dyker då upp som matriser i anslutning till frågan med bedömningsstöd för varje kunskapsnivå.

Du kan slutligen välja att lägga till en kunskapskravsmatris i slutet på provet.

Du måste göra aktiva val för att provtillfället ska kunna skapas.

När du är klar så klickar du på Skapa provtillfälle. Eleverna i gruppen eller grupperna du valt kommer nu att få ett automatiskt e-postmeddelande med information och länk till provet.

Vad händer sen?

Nu kommer provet att dyka upp under fliken Provtillfällen under rubriken Planerade. I fliken Provtillfällen finner du alla provtillfällen du skapat för just det här provet. Du ser provets namn, vilken eller vilka grupper som blivit inbjudna samt vilket datum och tid provet planeras att genomföras.

När provtillfällets starttid har passerats så kommer det att hamna under rubriken Påbörjat och när sluttiden passerats under rubriken Avslutat. Du kan från denna vy följa ett påbörjat prov och få uppdateringar kring elevernas aktivitet i realtid genom att klicka på Följ pågående prov. Detta kan du läsa mer om här!

För att se en vy över samtliga provtillfällen du har skapat, (oavsett ämne), så går du till Mina provtillfällen i huvudmenyn.

Elever som blivit inbjudna till provtillfället får ett e-postmeddelande med en direktlänk till provet. Du som lärare får också ett e-postmeddelande med samma länk som du kan kopiera och lägga in i t.ex. Google Classroom eller Microsoft Teams.

Nedan ser du ett exempel på e-postmeddelandet som skickas ut till dig som lärare, när du skapat ett prov.

Samling: