Tips och svar från NE-teamet

Karin från NE
Skrivet av Karin från NE

Under provets gång

Här går vi igenom bland annat hur du kan följa dina elevers aktivitet under provet, göra ändringar i provtiden och avsluta provet i förtid


Provet startar

När det är dags för eleverna att genomföra ett prov så klickar de på länken till provet. När provtillfällets starttid har passerats så kommer eleverna att kunna klicka på Starta prov. Så här ser det då ut för eleverna:

Följ dina elevers aktivitet

Du kan följa dina elevers aktivitet under provets gång. Klicka på Mina provtillfällen och Pågående. Klicka sedan på Visa prov.

Klicka på Följ pågående prov.

Eleverna kan ha status Aktiv eller Inaktiv. Aktiv betyder att eleven har provet som sin aktuella sida i webbläsaren. Inaktiv betyder att eleven tittar på en annan webbsida eller är i ett annat program på datorn. Du kan också se vilken fråga eleven arbetar med just nu.

Provtjänsten uppdaterar elevernas status i realtid.

Under tiden provet är pågående kan du som lärare inte förhandsgranska det.

Ändra slutdatum och tid

Du har möjlighet att ändra slutdatum och sluttid under ett pågående prov. Klicka Visa inställningar på det pågående provet och där kan du redigera tiden.

Möjligheten att flytta fram provets sluttid kan vara användbart om ni t.ex. inte kom igång med provet på den tänkta tiden och behöver lägga till mer tid.

Avsluta provtillfället i förtid

Under inställningarna kan du också välja att Avsluta provtillfället i förtid. Det innebär att provet avslutas omedelbart, oavsett om alla elever är klara eller inte.

Syftet med den funktionen är att du inte ska behöva vänta ut sluttiden på provet om alla elever redan har lämnat in. Avslutar du innan tiden löpt ut, så måste du bekräfta detta i en säkerhetsruta där du behöver skriva in provets namn. Det är ett steg har vi lagt till för att man inte av misstag ska avsluta provet i förtid, då detta är oåterkalleligt. 

När sluttiden har kommit för provtillfället (eller när du valt att avsluta det) så stängs provet och alla elever vars prov inte redan lämnats in, lämnas in automatiskt. Nu hittar du det avslutade provet under huvudmenyn Rättning och fliken Ej rättade prov.

Läs vår artikel om att rätta prov!

Samling: