Tips och svar från NE-teamet

Karin från NE
Skrivet av Karin från NE

Vilket datum ska jag uppge när jag refererar till en artikel i NE?


Det enklaste sättet att hantera datum i källhänvisningen är att ange datum för citering och att sedan skriva ut artikeln eller spara den på hårddisken. Detta eftersom uppgifterna i artikeln mycket väl kan förändras efter datumet för citering.

Samling: