Tips och svar från NE-teamet

NE Support
Skrivet av NE Support

Datum att uppge vid referens till en artikel i NE


Det enklaste sättet att hantera datum i källhänvisningen är att ange datum för citering och att sedan skriva ut artikeln eller att ladda ner och spara den på din hårddisk. Detta rekommenderas eftersom uppgifterna i artikeln mycket väl kan förändras efter datumet för citering.

Samling: