Tips och svar från NE-teamet

Karin från NE
Skrivet av Karin från NE

Vilka är NE:s källor?


NE:s källor är de ämnesexperter och skribenter som skriver texterna. De har i sin tur sina egna källor. Detsamma gäller NE:s ämnesredaktörer som använder en mängd olika källor i sitt arbete, exempelvis referensverk, facklitteratur och källor kopplade till daglig omvärldsbevakning.

Samling: