Tips och svar från NE-teamet

Karin från NE
Skrivet av Karin från NE

Varför är vissa artiklar osignerade och hur källhänvisar jag då?


I de fall där artikeln är signerad är det NE och, om man vill ange det, skribenten/skribenterna som är källan. I de fall där artikeln är osignerad är det NE som är källan. Detta kan jämföras med andra källor som saknar namngiven författare, exempelvis protokoll, promemorior, tidningsnotiser och information på myndighets- och företagssidor.

Artiklar som innehåller färre än 1 500 tecken är osignerade i NE:s uppslagsverk. Precis som de signerade artiklarna är de skrivna av ämnesexperter, men en så kort artikel anser vi inte ha någon personlig prägel och därför anger vi inte vem som skrivit artikeln. Under årens lopp kan också en sådan artikel ha förändrats ett antal gånger av NE:s redaktion och av andra experter än den eller de som skrev ursprungsversionen. Läs gärna mer om våra redaktionella principer.

Samling: