Tips och svar från NE-teamet

NE Support
Skrivet av NE Support

Skapa en kurs och bjud in dina elever

När du hämtat dina elevgrupper kan du skapa kurs och bjuda in dem
För att dina elever ska få tillgång till dina kurser måste du först ha hämtat dina elevgrupper.

Läs mer om det här!

Välj ett läromedel och klicka på Skapa kurs.

Klicka på kursen du just skapat. Gå sedan till fliken Kursdeltagare.