Tips och svar från NE-teamet

NE Support
Skrivet av NE Support

Se när en artikel uppdaterades senast


Vi har valt att inte uppge datum för senaste uppdateringen av en artikel. Många artiklar har flera författare och ofta kan en del av en längre artikel vara uppdaterad medan en annan del är den ursprungliga versionen. Därför blir en angivelse av uppdateringsdatum inte helt relevant. Däremot anger vi oftast årtal för faktauppgifter som inte är statiska.

Samling: