Tips och svar från NE-teamet

Karin från NE
Skrivet av Karin från NE

Hur kan jag se när en artikel uppdaterades senast?


Vi har valt att inte uppge datum för senaste uppdatering. Många artiklar har flera författare och ofta kan en del av en längre artikel vara uppdaterad medan en annan del är den ursprungliga versionen. Därför blir en angivelse av uppdateringsdatum inte helt relevant. Däremot anger vi oftast årtal för faktauppgifter som inte är statiska.

Samling: