Tips och svar från NE-teamet

NE Support
Skrivet av NE Support

Hur får jag använda texter, bilder och annat material som finns på NE?


Nästan allt material på NE.se omfattas av upphovsrättslagen. Den innebär att upphovspersonen ensam har rätt att bestämma hur verket ska användas eller spridas. Med upphovsperson avses skaparen av exempelvis en text, bild eller karta. Ingen kopiering får göras utan tillstånd. Skolor är dock undantagna genom Skolkopieringsavtalet och andra regler gäller också vid privat bruk (se nedan).

För texter från uppslagsverket har NE valt att inte strikt följa upphovsrättslagen. Det innebär att det är fritt att citera dem i delar eller i sin helhet, på webbsidor eller i tryckt form, i icke-kommersiellt syfte. Detta under förutsättning att NE, och i förekommande fall skribenten, anges som källa, att citaten är ordagranna och att ingen utomstående kan gå in och ändra i texten.

För bilder, kartor och illustrationer gäller upphovsrättslagen strikt eftersom NE i de flesta fall endast har rätt att visa dem på NE.se. Upphovsrätten ligger hos respektive fotograf, tecknare, konstnär eller agentur och det är de som ska tillfrågas när det gäller användning. Vem som har upphovsrätten till en bild framgår av bildbyline.

Skolor, högskolor och universitet har ett upphovsrättsavtal med organisationen Bonus Copyright Access. Avtalet innebär att lärare och elever bland annat får kopiera, skanna och ladda ner bilder och texter för skolbruk. Det är även tillåtet att dela dem via e-post i undervisningsgrupper samt lägga upp dem på slutet nätverk som tillhör respektive skola.

Privatpersoner får enligt upphovsrättslagen kopiera upphovsrättsligt skyddade verk för privat bruk, men inte i digital form. Med privat bruk avses den som kopierar och vederbörandes familj och vänkrets.

Samling: