Tips och svar från NE-teamet

NE Support
Skrivet av NE Support

Hur arbetar redaktionen?


Redaktionens ämnesredaktörer bevakar sina ämnesområden och ser till att uppslagsverket uppdateras. Genom omvärldsbevakning och täta kontakter med ämnesexperter förs nya artiklar in i uppslagsverket och befintligt material uppdateras vid viktiga händelser, när nya forskningsrön lanseras, idrottsrekord slås och priser delas ut. Nytt material publiceras löpande, varje dag.

Har du feedback eller frågor till NE:s redaktion tar vi gärna emot dem på e-post redaktionen@ne.se

Samling: