Tips och svar från NE-teamet

NE Support
Skrivet av NE Support

Vad är NE Prov?


Testa dina elevers kunskaper med färdiga Prov från NE!

Med NE:s provbank får du tillgång till över 100-tals frågor i svenska, engelska samt i SO- och NO-ämnen för årskurs 7–9. Provbanken är skapad av NE och ger dig som lärare ett helikopterperspektiv över prov och bedömningskriterier samt elevernas resultat och utveckling.

I provbanken väljer du vilket av de helt färdiga kvalitetsproven som passar din klass just nu. Eleverna kan utföra proven digitalt direkt i tjänsten. Som lärare rättar du proven och ger återkoppling till eleverna direkt i tjänsten. Vill du skriva ut provet till några elever funkar givetvis det också. 

Skapade utifrån läroplanens centrala innehåll och kunskapskrav

Proven är kompletta med kopplingar till centralt innehåll och kunskapskrav som följer Skolverkets kursplan.

Stor variation av frågetyper

Proven innehåller flera olika typer av uppgifter. Det finns både självrättande, poängbaserade frågor och mer komplexa fritextuppgifter, där eleverna ska resonera, förklara och dra egna slutsatser. Du kan även välja att inkludera uppgiftsnära bedömningsstöd för fritextuppgifterna.

Kompletta bedömningsanvisningar

Tjänsten är utrustad med det stöd du behöver. I varje prov finns kompletta bedömningsanvisningar samt bedömningsstöd för fritextfrågor. Alla prov sparas och du kan dokumentera och skriva kommentarer till eleven i direkt anslutning till provet.
Samling: