I Junior har vi samlat lärresurser som är särskilt anpassade för förskola och F–3. Som en del av Junior har du även möjlighet att ladda ner våra appar som är speciellt framtagna i utbildningssyfte och är anknutna till Lpfö 98/10 och Lgr 11. Denna tjänst finns endast om din förskola eller skola har ett skol- eller kommunabonnemang hos oss. 


Juniorsök hittar du antingen via skolans gruppinloggade uppkoppling eller via era personliga konton i rullgardinsmenyn Läromedel. 

Juniorapparna hittar du på AppStore, sök på Nationalencyklopedin. Apparna finns i nuläget inte för Android enheter. 

Du loggar in på apparna med ett personligt konto. Det går även bra att registrera ett personligt konto som är knuten till klassen, systemet kräver en e-postadress men den behöver inte vara riktig.
Behöver ni hjälp med att skapa ett gemensamt konto för er förskola eller skola, så hör vänligen av er till support@ne.se

Med detta konto kan ni sedan logga in på alla Junior apparna på elevernas iPads utan att de blir utloggade av varandra. Elevernas arbete sparas lokalt på iPads och inte på kontot.

Hittade du svaret?