NE:s läromedel är webbaserade vilket innebär att det inte krävs någon installation på datorn eller surfplattan. 

För att få åtkomst till våra läromedel som elev behöver du ett personligt konto samt en inbjudan från din lärare till den kurs du ska läsa. 

Som skolpersonal får du en inbjudan till skolans licenser i samband med köp av läromedel eller via en skoladministratör på din skola. När elever bjuds in till en grupp dras inga licenser, då skapas det konton till de elever som inte har ett sedan tidigare och de får tillgång till tjänsten. När en lärare däremot bjuder in gruppen till en kurs kommer licenserna i detta ämne att dras och eleverna ser materialet när de loggar in. 

Minsta beställning av våra läromedel är en klassuppsättning på minst 12 licenser plus antalet lärare. En licens är aktiv i 12 månader och är bunden till en person.

Hittade du svaret?