Alla hemsidor kan då och då drabbas av tekniska problem och vara otillgängliga en kortare tid och NE.se är tyvärr inget undantag. Vi åtgärdar alltid dessa problem med högsta prioritet.

Om du även efter att de tekniska problemen är avhjälpta kan det hända att du fortfarande får upp sidan med felmeddelandet. Då beror det på att din dator sparat den bilden i sitt närminne. Den hämtar den senaste bilden du såg på NE.se från ett så kallat cache-minne som ska göra din surfning på kända sidor lite snabbare.

Det lättaste sättet att lösa problemet är att trycka på knappen F5 i den övre raden av tangenter när du står på sidan. Då laddas sidan om med alla bilder och all text utan att webbläsaren kontrollerar vad som finns sparat i närminnet.

Hittade du svaret?