Precis som all teknik kan det ibland bli att vår hemsida ligger nere under ett kortare tag. Men dessa är oftast snabbt åtgärdade men kan upplevas som en längre tid för våra kunder.

Anledningen till att du fortfarande får upp sidan med felmeddelandet beror på att din dator sparat den bilden i sitt närminne. Den hämtar den senaste bilden du såg på NE.se från ett så kallat cache-minne som ska göra din surfning på kända sidor lite snabbare.

Det lättaste sättet att lösa problemet är att trycka på knappen F5 i den övre raden av tangenter när du står på sidan. Tangenten F5 innebär att datorn hämtar om hela sidan på nytt med alla bilder och all text utan att kolla vad som finns sparat i närminnet.

Hittade du svaret?