Många av artiklarna i uppslagsverket finns även i en version som skrivits med ett enklare språk. De enkla versionerna har en mindre komplicerad meningsbyggnad, rak ordföljd och är utan förkortningar. Fackuttryck och termer förklaras på ett vardagligt och mer lättförståeligt sätt.

Artiklarna är framför allt avsedda för årskurs 6–9 och för de som lär sig svenska som andraspråk. 

Hittade du svaret?