Skolfederation tillhandahåller en gemensam inloggningstjänst som skolhuvudmän och tjänsteleverantörer kan välja att ansluta sig till. Syftet är att underlätta svensk utbildningssektors användning av digitala tjänster i utbildningen genom en enda inloggning till interna och externa tjänster.
Skolfederation drivs av IIS (Internetstiftelsen i Sverige). Mer information hittar du på Skolfederations webbplats.

NE:s tjänster är tillgängliga för användare som:

  • har blivit autentiserade av en IdP som är registrerad i Skolfederation.
  • har explicit information om vilken skola användaren tillhör, genom en skolkod fastslagen av SCB.
  • tillhör en skola eller kommun som har slutit avtal med NE.

Det är viktigt att den IDP skolan väljer kan leverera de så kallade attribut som krävs av de tjänsteleverantörer som skolan eller kommunen är intresserad av att använda.

För att NE ska acceptera inkommande autentiseringsbiljetter behövs ett sätt att identifiera den enskilda användaren. För närvarande läses attributen mail (användarens e-postadress) samt sisSchoolUnitCode(skolans skolkod från SCB) från autentiseringsmeddelandet.

Om en användare har skapat ett personligt konto på NE med den angivna e-postadressen kommer denna att användas för att identifiera användaren. Om användaren inte har skapat ett personligt konto kommer i stället skolkoden att användas för identifiering. Syftet med att identifiera användaren är att varje individ ska få tillgång till rätt tjänster från NE.

Hittade du svaret?