Våra abonnemang är löpande vilket innebär att de förlängs automatiskt med en ny period när den nuvarande löper ut. Detta betyder att ni som kund aktivt måste säga upp ett abonnemang för att det inte ska fortsätta. Uppsägningen ska vara oss till handa, skriftligen, senast 30 dagar innan en ny abonnemangsperiod inleds. Ett uppsagt abonnemang avslutas sedan när den innevarande betalda abonnemangsperioden är slut. 

Hittade du svaret?