NE:s nya stöd för läsning bidrar till ökad läsförståelse, ordigenkänning och fokus. Syftet är att göra samtliga läromedel och kunskapstjänster i NE:s utbud för skolor mer tillgängliga för alla. Du kan också välja om du vill få innehållet översatt som text eller uppläst på över 60 olika språk.

Läshjälp är en produkt som utvecklats med hjälp av Microsofts Immersive reader och som har fokus på att hjälpa personer med dyslexi, men som alla användare i alla åldrar har användning för när man vill stärka sin läsförståelse. Textinnehåll kan varieras i storlek, stavelser markeras i ord, de olika ordklasserna blir belysta och textens storlek, kontrast och avstånd justeras. Samtliga funktioner är beprövade för att stärka läsförmågan för personer med inlärningssvårigheter och dyslexi.

Översättningen är automatisk/maskinbaserad och har därför inte föregåtts av manuell granskning av NE:s redaktion.

Hittade du svaret?