NE är ett ledande digitalt kunskapsföretag. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som möter dagens och morgondagens kunskapsbehov med höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och användarupplevelse.

NE:s uppslagsverk är Sveriges främsta med långt över 200 000 faktagranskade uppslagsord. Bakom uppslagsorden står 4 500 ämnesexperter och en sakkunnig redaktion som bearbetar och uppdaterar artiklarna. Fakta uppdateras kontinuerligt och nya uppslagsord läggs fortlöpande till. Det gör uppslagsverket till en aktuell och tillförlitlig källa i dagens enorma informationsutbud.

Uppslagsverket utgörs av artiklar inom sju övergripande ämnesområden: geografi och samhällskunskap, historia, religion och filosofi, idrott och sport, kultur, nöje och fritid, matematik, naturvetenskap och teknik, medicin samt språk. Vill du veta vad kvantfysik är, hur feminismen växte fram eller vad som orsakade första världskriget? Svaren finns i vårt uppslagsverk.

Utöver uppslagsverket så erbjuder vi bland annat ordböcker, temapaket, E-språk och läromedel.

Våra kompletta digitala läromedel är framtagna av erfarna läromedelsutvecklare, pedagoger, ämnesexperter, bildredaktörer och illustratörer. Med ett rikt text-, bild- och filmmaterial, mängder av interaktiva övningar och kopplingar till våra övriga tjänster som uppslagsverket och ordböckerna erbjuder vi Sveriges mest kompletta läromedel.

Hittade du svaret?