Behovet av lättlästa texter är utbrett och omfattar inte bara barn som håller på att lära sig läsa. Elever med dyslexi, koncentrationssvårigheter och språkstörningar samt elever med annan språklig och kulturell bakgrund utgör en stor grupp med behov av lättlästa läromedel.

Vi har hittills skapat lättlästa versioner av 16 av våra mest populära läromedel. Ett arbete som fortsätter under hösten 2019 med ännu fler läromedel i lättläst version.

För att växla till lättläst klickar du på Lättläst i toppmenyn. Lättläst är en individuell inställning och eleven kan själv välja att använda den. Önskar man växla tillbaka till standardläge så klickar man bara på Lättläst igen. 

Den lättlästa texten är en fullgod men språkligt förenklad version för personer som har svårigheter att läsa. Den lättlästa versionen av läromedlet innebär färre komplicerade ord, kortare meningar och ett överlag mer kärnfullt innehåll.

Läs gärna mer om Lättläst här!

Hittade du svaret?