För lärare
Alla quiz och uppgifter tillhörande din kurs finns samlade under fliken Resurser. Om du markerar ett quiz som ingen elev ännu gjort så syns bara knappen Starta.

Om du bjudit in elever till kursen och det finns elever som fullföljt ett quiz så dyker knappen Gå till resultat upp.

För andra övningar, som till exempel uppgifter där eleven kan skriva svar i fritext, finns knappen Gå till resultat under uppgiften.

Oavsett vilken typ av uppgift det är så leder Gå till resultat-knappen till fliken Resultat. 

I kolumnen längst till vänster ser du som lärare den eller de grupper som är inbjudna till kursen och även eleverna individuellt. Bara uppgifter där det finns resultat visas. 

Markera den uppgift du vill se resultat för. Klickar du på gruppen så ser du en förenklad vy över hur gruppen svarat och du får en bild över hur många som svarat. I exemplet nedan har endast en elev svarat men allt eftersom fler svarar, fylls listan i på samma vis. Röd prick för fel och grön prick för rätt samt antal rätt presenterade i procentform.

Klickar du på en enskild elev ser du överst en summering av elevens resultat i just den övningen och under Detaljer ser du hur eleven har svarat på varje enskild fråga.

För elever
När en elev har slutfört ett quiz så dyker Gå till resultat-knappen upp. När eleven klickar på den så hamnar hen på sin egen Resultat-flik som ser ut som nedan.

Till vänster ser eleven alla de quiz som hen har slutfört. Till höger ser eleven en sammanfattning och sedan hur hen svarat fråga för fråga. 

Hittade du svaret?