Genom quiz kan du som lärare följa dina elevers resultat och få en uppfattning om hur väl klassen har tagit till sig materialet. 

När eleven har svarat på alla frågorna får hen frågan om att skicka in svaren. Klickar eleven Ja så rättas quizet och resultatet visas för eleven. 

När eleven har skickat in sina svar dyker dessa upp under fliken Resultat. Här kan du se en översikt över hur gruppen har svarat genom att klicka på den.

Det går också att klicka på en enskild elev för att se hur hen har svarat.

Hittade du svaret?