När er nuvarande abonnemangsperiod löper ut så påbörjas nästa period automatiskt, om ni inte meddelar oss annat. Vill ni fortsätta som kund hos oss behöver ni alltså inte göra någonting. Vill ni däremot säga upp ert abonnemang måste ni meddela oss senast 30 dagar innan pågående abonnemangsperiod upphör. Ett uppsagt abonnemang avslutas sedan när den innevarande betalda abonnemangsperioden är slut.  

Det främsta skälet till att våra abonnemang är löpande är för att flertalet av våra kunder har sina abonnemang under många år. På detta vis riskerar våra kunder inte få oönskade uppehåll i abonnemanget och att ständigt behöva omregistrera dem.

Hittade du svaret?