En läromedelsadministratör för digitala läromedel från NE är en lärare eller annan skolpersonal som har utökade rättigheter kopplat till sitt konto. Vem som helst kan tilldelas dessa rättigheter men det är bra om skolan utser några få, för att hålla ordning i systemet.

Läromedelsadministratören har möjlighet att registrera andra lärare och elevgrupper i tjänsten, så att dessa får tillgång till läromedlet.

Önskar du administratörsrättigheter så tala gärna med din skolledare eller kontakta oss på Support@ne.se.

När du som är läromedelsadministratör loggat in på NE.se så hamnar du på startsidan. Där har du har en överblick över de tjänster du har tillgång till genom din skola. Klicka på ikonen för läromedel 

Håll muspekaren över Skola och välj Administrera

Nu får du välja mellan att använda dig av import eller att lägga till lärare och grupper manuellt. Vi börjar med att visa hur du gör för att lägga till lärare och elever manuellt. I slutet av den här artikeln hittar du instruktioner om hur du använder importen.

Bjuda in lärare

Börja med att klicka på knappen Lägg till lärare. Följ anvisningarna därefter. Du kan med fördel kopiera och klistra in flera e-postadresser om du vill lägga till flera lärare på en gång.

När du lägger till lärare får du välja om de ska ha administratörsrättigheter eller inte.

Du kan sedan ändra en lärares rättigheter eller ta bort en lärare genom att klicka på lärarens menyrad. 

Skapa en grupp och registrera elever

För att lägga till elever måste du först skapa en grupp. En grupp kan vara exempelvis en klass eller en undervisningsgrupp. En elev kan vara med i hur många grupper som helst. Klicka på Ny grupp i sidomenyn till vänster och följ instruktionerna. 

För att registrera de elever som ingår i gruppen kan du enkelt kopiera deras e-postadresser från ett dokument och sedan klistra in dem i respektive grupp.

Vid behov kan du senare lägga till eller ta bort elever i gruppen, ta bort gruppen helt eller byta namn på den genom att klicka på knapparna i menyraden. 

Lägger du till ytterligare elever till gruppen så får de automatiskt tillgång till den kurs som gruppen är kopplad till.

Om du vill ta bort en elev från en grupp, eller om eleven slutat på skolan, gör du det genom att klicka på menyn för den eleven.

Importera en lista med grupper och elever

Lärare och elevgrupper importeras separat. Du klickar på knappen längst ner i vänstermenyn och följer stegen. Importen av listan lägger endast till lärare och elever, den plockar inte bort någon användare.

Klicka på importera Grupper och följ instruktionerna som dyker upp.

Du kommer kunna ladda ner en exempelfil där det framgår hur du ska formatera listan för att importen ska fungera. Ladda ner filen och öppna den med lämpligt program. Fyll på med din skolas information och spara som CSV-fil. 

Läs mer om att hämta elevgrupper

Läs mer om att skapa en kurs och bjuda in elevgrupper

Skolsynk

Ett annat alternativ att registrera lärare och elever i läromedelstjänsten är att använda Skolsynk för Google eller Microsoft (läs mer om Skolsynk på Skolsynk.se).

Är detta intressant för er så tag gärna kontakt med vår tekniska support som ansvarar för Skolsynk. Ring vårt växelnummer 040 665 47 00 mellan 09-15 och tryck 1 för teknisk support.
Det går även bra att maila till ne.support@ne.se så återkommer vi till dig!

Hittade du svaret?