När du loggat in på NE.se så hamnar du på startsidan. Där har du har en överblick över de tjänster du har tillgång till genom din skola. Klicka på ikonen för läromedel 

Håll muspekaren över Skola och välj Administrera

Nu får du välja mellan att använda dig av import eller att lägga till lärare och grupper manuellt. Vi börjar med att visa hur du gör för att lägga till lärare och elever manuellt. I slutet av den här artikeln hittar du instruktioner om hur du använder importen.

Bjuda in lärare

Börja med att klicka på knappen Lägg till lärare. Följ anvisningarna därefter. Du kan med fördel kopiera och klistra in flera e-postadresser om du vill lägga till flera lärare på en gång.

När du lägger till lärare får du välja om de ska ha administratörsrättigheter eller inte. Administratörer har möjlighet att lägga till eller ta bort grupper, lärare och elever. Om många lärare på skolan använder digitala läromedel från NE rekommenderar vi att ni utser ett fåtal administratörer för att hålla ordning i systemet. 

Du kan sedan ändra en lärares rättigheter eller ta bort en lärare genom att klicka på lärarens menyrad. 

Bjuda in elever och skapa en grupp

För att lägga till elever måste du först skapa en grupp. En grupp kan vara exempelvis en klass eller en undervisningsgrupp. En elev kan vara med i hur många grupper som helst. Klicka på Ny grupp i sidomenyn till vänster och följ instruktionerna. 

För att registrera de elever som ingår i gruppen kan du enkelt kopiera deras e-postadresser från ett dokument och sedan klistra in dem i respektive grupp.

Vid behov kan du senare lägga till eller ta bort elever i gruppen, ta bort gruppen helt eller byta namn på den genom att klicka på knapparna i menyraden. 

Lägger du till ytterligare elever till gruppen så får de automatiskt licenser till den kurs som gruppen är kopplad till. Se vår artikel om hur elever får tillgång till en kurs.

Om du vill ta bort en elev från en grupp, eller om eleven slutat på skolan, gör du det genom att klicka på menyn för den eleven.

Importera en lista med grupper och elever

Lärare och elevgrupper importeras separat. Du klickar på knappen längst ner i vänstermenyn och följer stegen. Importen av listan lägger endast till lärare och elever, den plockar inte bort någon användare.

Klicka på importera Grupper och följ instruktionerna som dyker upp.

Du kommer kunna ladda ner en exempelfil där det framgår hur du ska formatera listan för att importen ska fungera. Ladda ner filen och öppna den med lämpligt program. Fyll på med din skolas information och spara som CSV-fil. 

När dina grupper är importerade är eleverna inbjudna till läromedelstjänsten och de får ett mail med en länk om att acceptera inbjudan. Eleverna måste svara på den här inbjudan för att vi ska kunna verifiera deras e-postadresser och för att de ska välja ett namn och ett lösenord. 

Eleverna får inte tillgång till några läromedel i det här steget, det sker först när läraren bjuder in gruppen till en kurs. Se vår artikel om hur du bjuder in gruppen till en kurs.

Hittade du svaret?