Tips och svar från NE-teamet

NE Support
Skrivet av NE Support

Till dig som elev: Så fungerar NE Prov

En artikel skriven till dig som ska göra prov på NE.se.


Inför provet

När din lärare bjuder in dig till ett prov så kommer du att få ett e-postmeddelande med information och en länk som tar dig direkt till provet. Din lärare har också tillgång till länken och kan även komma att skicka den till dig via er lärplattform eller någon annan kanal som ni använder.

När du klickar på Prov så kommer du till en sida med tre val i huvudmenyn.

Under Mina provtillfällen kan du se de kommande prov som du har blivit inbjuden till i fliken Planerade.

Om du klickar Visa prov på ett planerat prov så kan du på förhand läsa viktig information kring provet. Du kan läsa provbeskrivningen som din lärare har skrivit och få reda på om provet kommer göras i säkert läge (med låst dator). Du kan också läsa på om det centrala innehållet för provet och bekanta dig med kunskapskraven.

I fliken Pågående ser du de aktiva, öppna proven som pågår just nu.

I huvudmenyn hittar du också Inför prov. Här finns information kring vad det innebär att göra ett säkert prov, där din dator låses med hjälp av SEB (Safe Exam Browser).

Dags för prov!

När det är dags att göra ett prov så följer du länken som du fått av din lärare. Då kommer du direkt in till provet.

Så fort starttiden passerats så kommer knappen Starta prov att bli klickbar. Klickar du Starta prov så kommer du in i provet och kan börja göra uppgifterna direkt.

Du ser tiden i det övre högra hörnet. Om du tycker att det är stressande att ha tiden synlig, så kan du dölja den genom att klicka på symbolen bredvid med det överkorsade ögat.

Du kan scrolla eller stega fritt mellan frågorna i provet. Du behöver inte besvara frågorna i ordning. Om du vill så kan du Markera fråga för att lättare hitta tillbaka till den senare under provets gång.

När du känner dig klar så klickar du på Granska och lämna in prov. Då kommer du till en översikt där du kan se vilka frågor du besvarat helt (blåmarkerade), vilka frågor du delvis besvarat (delvis blåmarkerade), vilka frågor du har markerat (flagga) och vilka frågor du inte besvarat (gråmarkerade).

När du granskat ditt prov och är redo att lämna in det så behöver du kryssa i en säkerhetsruta där du visar att du förstår att efter du lämnat in provet så kan du inte ångra dig. Detta steg har vi lagt till så att du inte ska råka lämna in provet innan du är riktigt klar.

Du kan inte klicka på Lämna in prov innan du kryssat i säkerhetsrutan.

När du klickat i säkerhetsrutan och sedan klickat på Lämna in prov så är ditt prov avslutat och inlämnat - Bra jobbat! 😊

Resultat

Under Resultat hittar du alla prov som du har blivit inbjuden till där sluttiden har passerats, rättade, ej rättade och uteblivna. Uteblivet prov betyder att du har blivit inbjuden till provet men inte gjort det.

När din lärare har rättat ett av dina prov så kommer de att dyka upp under Resultat och i fliken Rättade prov. Klicka på Visa resultat.

Nu ser du ditt prov och hur din lärare har bedömt dina svar. Läraren kan använda sig av en bedömningsruta där hen markerat vilken kunskapskravsnivå hen tycker du uppnått. Det är upp till läraren om hen vill använda sig av den.

På bilden nedan ser du bedömningsrutan till höger om uppgiften. Här har läraren markerat A för Fråga 4.


Därefter ser du facit för uppgiften och sist har läraren möjlighet att skriva till dig i kommentarsrutan.

Längst ner i ditt rättade prov har läraren markerat vilken kunskapskravsnivå du uppnått. Sist kommer en återkopplingsruta där din lärare kan ge dig feedback, komplettera sin bedömning eller liknande.

Samling: