Tips och svar från NE-teamet

NE Support
Skrivet av NE Support

Snabba svar, tips och råd för NE prov

Här hittar du tips och råd för att lyckas med NE Prov, samt en samling snabba frågor och svar. Mer information finns i de längre artiklarna!


Tips och råd

  • Planera gärna så att provet inte börjar samtidigt som lektionen börjar. Börjar lektionen till exempel kl.14.00 så kan man med fördel sätta starttid på provet kl.14.10, så att du som lärare kan ha några minuter att säkerställa att alla elever har tillgång och kan starta provet.
  • Påminn gärna eleverna att alltid ha laddare inkopplade i sina enheter vid prov.
  • Uppmana eleverna om att aktivt lämna in provet och att se till att göra det i tid. Om provet inte lämnas in aktivt lämnas det ändå in 15 min efter att tiden gått ut.
  • Om provtiden upplevs som stressande, kan eleverna dölja denna under provets gång genom att klicka på det överstrukna ögat.

  • Skulle ett prov ta upp en fråga som du vill att eleverna hoppar över, så kan du som lärare skriva att eleverna kan bortse från frågan i provets beskrivning. När du sedan rättar kan du markera frågan som Ej uppnådd och bortse från den.

Snabba frågor och svar

Kan man skapa egna prov?

Just nu finns endast möjligheten att välja färdiga prov skapade av oss på NE. Vi hoppas kunna erbjuda möjlighet att skapa egna prov i vår provtjänst i framtiden.


Kan man redigera befintliga prov?

Möjligheten att redigera proven, som att till exempel lägga till eller ta bort uppgifter, finns inte i dagsläget. Vi hoppas kunna erbjuda den funktionaliteten i en framtida utbyggnad av provtjänsten.


Varför finns det inte prov i alla ämnen och stadier?

I den första versionen av Prov har vi valt att fokusera på årskurs 7-9. Vår förhoppning är att komplettera med prov för fler årskurser och ämnen i framtiden.


Varför finns inte uppgiftsnära bedömningsstöd vid poänguppgifter?

Poänguppgifterna är utformade så att det bara finns rätta eller felaktiga svar. Eftersom eleven inte behöver redovisa sitt resonemang eller dra egna slutsatser så har vi bedömt att uppgiftsnära bedömningsstöd är överflödigt.


Kan jag få proven översatta till ett annat språk?

Nej, i dagsläget är proven endast tillgängliga på svenska.


Kan man skriva ut proven?

Absolut! Klicka in på ett prov och klicka därefter på utskriftssymbolen.  


Vad händer om eleven inte aktivt lämnar in provet?

Om tiden löper ut och eleven inte lämnat in provet, eller inte slutfört inlämningen, så kommer provet automatiskt att lämnas in 15 minuter efter att provet stängs. Eleven får inte avdrag eller någon annan nackdel av att glömma lämna in i tid.


Blir mina elever informerade om jag ändrar provtiden? 

Om du går in i det planerade eller pågående provtillfällets inställningar och ändrar datum eller start- och sluttid så får eleverna information om detta i ett e-postmeddelande.

Samling: