Tips och svar från NE-teamet

NE Support
Skrivet av NE Support

Kom igång med digitala läromedel från NE för åk 4-9!

3 enkla steg för att komma igång tillsammans med dina elever i åk 4-9.


Denna guide omfattar läromedel för årskurs 4-9. Klicka här för Kom igång med digitala läromedel för åk F-3 och Kom igång med digitala läromedel för gymnasiet.

Steg 1 – Hämta dina elevgrupper från Classroom, Teams eller NE skola

Innan du kan bjuda in dina elever till en kurs behöver du hämta dina grupper. Du behöver bara hämta dina grupper en gång per läsår.


1) Klicka på Läromedel, för muspekaren över Skola och välj Mina grupper.

2) Klicka på Importera grupper.

3) Här kan du välja att hämta grupper som är inlästa eller synkade genom att klicka på Hämta från skolan. Du kan även hämta dina grupper från Google Classroom eller Microsoft Teams.

4) Välj den eller de grupper med elever som du ska undervisa genom att klicka i på/av-knappen till höger om klassnamnet. Gå sedan längst ned i listan och klicka på Importera.

Om det sker förändringar i dina grupper i Classroom eller Teams, klicka på uppdateringsknappen i NE för att synkronisera ändringarna.När du har hämtat färdiga elevgrupper har du också möjlighet att skapa egna grupper. Dessa grupper kommer då enbart att finnas på ditt NE-konto och kan inte delas med dina kollegor. Läs mer om hur du skapar egna grupper här.


Hämta dina grupper - Instruktionsfilmer
Steg 2 - Skapa en kurs och bjud in dina elever

När du har importerat dina elevgrupper enligt steg 1 ovan, är det dags att skapa kurser och bjuda in dina elever till dem.


1) Välj ditt ämne och klicka på Skapa kurs. Klicka sedan på kursen du just skapat.