Tips och svar från NE-teamet

NE Support
Skrivet av NE Support

Information till vårdnadshavare om NE läromedel 2.0

Använder ditt barn läromedel från NE? Vi har samlat praktisk information till dig om hur de fungerar.


Behöver du hjälpa ditt barn att komma igång med användandet av digitala läromedel från NE? Nedan får du en genomgång om hur man enkelt kommer igång och vilka funktioner som finns i NE:s digitala läromedel.

Så här loggar man in

Logga in med ditt barns inloggningsuppgifter från skolan; det kan vara Microsoft- eller Googlekonto, eller användarnamn och lösenord.

Bibliotek

När du har loggat in ser du en översikt över de tjänster ditt barn har tillgång till via skolans abonnemang hos NE. Klicka på Läromedel. Här ser du NE:s läromedelsbibliotek. Biblioteket består av en översikt över samtliga läromedel som ditt barn har tillgång till. 


Sökfält

Här hittar du även ett sökfält där du kan söka på ord och fraser i samtliga läromedel. 

1) Börja med att ange ett sökord eller fras och klicka på Sök.

2) Sökresultat visas i tre flikar: avsnitt, aktiviteter och laborationer. Välj flik för att navigera mellan de olika typerna av sökresultat. 


Fortsätt där du slutade

Här kan du fortsätta läsa där du slutade i de två läromedel som du öppnade senast. 


Mina läromedel

Under Mina läromedel hittar du dina bokmärkta läromedel. Du bokmärker dina läromedel genom att markera bokmärkesikonen på respektive läromedel som du vill bokmärka.


Läromedel

Ett läromedel består av ett antal kapitel, vilka i sin tur består av avsnitt.

Avsnitt

I ett avsnitt hittar du teori, lärarmaterial, aktiviteter, extramaterial och självrättande instuderingsfrågor. I flera läromedel i NO-ämnena hittar du även laborationer.


Innehållsförteckning

Till vänster om teori-avsnittet hittar du innehållsförteckningen. Klicka på den för att få fram en klickbar innehållsförteckning.

Terminologi

I flera avsnitt hittar du terminologi. Här listas ämnesspecifika ord och begrepp, samt definitioner av dessa, som eleverna kan behöva. Dessa bör eleverna förstå för att kunna ta till sig innehållet i texten.

Aktiviteter

Till höger om teori-avsnittet hittar du flikar som du klickar på för att öppna. Här hittar du aktiviteter (pusselbiten). En aktivitet är en uppgift som eleverna gör utanför det digitala läromedlet. Det kan till exempel vara en uteuppgift eller en bilduppgift. 

Instuderingsfrågor

I flikarna hittar du även självrättande instuderingsfrågor. Dessa quiz består av frågor på innehållet i avsnittet.

Extramaterial

I extramaterialet hittar du fördjupningsresurser i ämnet. Extramaterialet kan bestå av till exempel artiklar i uppslagsverket, filmer och fördjupande texter.


Verktyg

Du hittar verktyg på två ställen i avsnittet, längst upp till höger eller när du klickar på de tre prickarna vid varje rubrik i avsnittet. I verktyg hittar du Läshjälp, uppläsning av texten, dela-knapp, samt möjlighet att spara ner texten som PDF eller skriva ut den.


Läsnivå

Längst upp till höger hittar du även Läsnivå. Här kan du ställa in om du önskar standardversionen eller den lättlästa versionen av texten.

Sammanfattning och vidareläsning

I slutet av avsnittet hittar du en sammanfattande punktlista över avsnittet.

Längst ned finns också en knapp som leder till nästa avsnitt. 

Kurs

Under Kurser hittar du de kurser som ditt barns lärare har bjudit in hen till. Här kan du också ta del av ditt barn resultat på uppgifter och quizar i respektive kurs.

Samling: