Tips och svar från NE-teamet

NE Support
Skrivet av NE Support

Anpassa din kurs

Anpassa din kurs efter dina och dina elevers behov och arbetssätt.


Du kan anpassa dina kurser efter dina och dina elevers behov och arbetssätt. Genom att anpassa din kurs kan du välja att dölja innehåll som inte ska läsas just nu. Du väljer här vad du vill att eleverna ska se och du kan när som helst göra innehållet synligt för eleverna igen. Du kan även ändra ordning på innehållet så att det följer den ordning du vill att eleverna ska arbeta med det.


1) Klicka på fliken Anpassa. Välj därefter ett kapitel och klicka på pennan.


2) Du kan dölja innehåll som inte är aktuellt just nu. Klicka på kapitlet och avmarkera avsnitt/hela kapitlet genom att klicka på bocken till vänster om rubriken. Önskar du göra innehållet synligt igen klickar på samma ställe.


3) För att anpassa ordningsföljden på avsnitten använder du dragreglaget till höger för att dra avsnittet till önskad plats.


4) För att ändra ordningsföljden på kapitlen håller du in muspekaren på kapitlet och drar till önskad plats.


5) Du kan också välja att dölja/visa samtliga kursdelar och återställa ordningen på kursinnehållet. Klicka på de tre prickarna och välj Dölj allt.


OBS! Glöm inte att klicka på Spara för att spara dina ändringar.


Instruktionsfilm - Anpassa dina kurser


Samling: