Tips och svar från NE-teamet

Karin från NE
Skrivet av Karin från NE

Anpassa din kurs

Anpassa din kurs efter dina och dina elevers behov


När du har skapat din kurs kan du välja att ta bort innehåll som inte ska läsas just nu. Du väljer här vad du vill att eleverna ska se och du kan när som helst lägga till innehållet igen.

Klicka på fliken Anpassa. Välj därefter en kursdel och klicka på pennan.

Avmarkera det som inte är aktuellt just nu genom att klicka på den röda bocken. Önskar du göra innehållet synligt igen klickar du i dem på samma ställe.

Glöm inte att klicka på Spara för att spara dina ändringar.

Du kan också välja att dölja samtliga kursdelar för att sedan visa vilka du önskar visa genom att klicka på de tre prickarna och välja Dölj allt . Detta gör det smidigare för de lärare som väljer att endast visa, till exempel, en kursdel i taget.


Instruktionsfilm - Anpassa dina kurser


Samling: