I kursen du har skapat kan du anpassa vilka kursdelar som eleverna ska ha tillgång till samt i vilken ordning du vill att de ska läsa dessa delar. 

Gå in i den kurs du vill ändra och klicka sedan på Anpassa.

Med hjälp av symbolen med pilar kan du dra kursdelarna i den ordning ni önskar ha dem.

Klickar du på pennan så redigerar du vilka avsnitt som ska finnas synliga för eleverna. Du kan även här dra vilken ordning du vill att avsnitten ska ha med hjälp av den lilla symbolen till höger. När du är klar klickar du på Klar.

Glöm inte att klicka på Spara för att spara dina ändringar. 

För att återställa ordningen för alla kursdelarna så hittar du detta under de tre prickarna längst till höger. 

Hittade du svaret?